top of page
digilab_scandinavia_logo_liggende (2).pn

Fremtiden er ganske enkelt summen av våre og andres tidligere beslutninger.

 

Stanford Peace Innovation LAB har utviklet et verktøy Future Foresight for å strukturere bedrifters tilnærmingen til fremtid. Dette gjør de i samarbeid med meg i Digilab Scandinavia. 

 

Future Foresights er en strukturert tilnærming til å observere trender og atferd. Det Peace Innovation LAB gjør er å bruke sin forskningsbaserte kompetanse for å se hvordan ulike utfall av fremtiden påvirker bedriftens resultater.

 

De tre metodene som brukes er:

 

  • Horizon-skanning som er å samle inn data og observasjoner om atferd og trender som er under utvikling. Stanford Peace Innovation LAB lager basert på dette en omfattende "meny" med potensiell atferd som kan føre til nye markedsmuligheter eller at dagens marked krymper. Deretter ser de på påvirkningsfaktorer for denne atferden og trendene. Til slutt identifiseres hvilke krefter som driver vekst eller tilbakegang.

  • Scenarioplanlegging. Det blir utvikle scenarier for alternative fremtidige resultater. Eksempelvis, hva er de tidlige signalene det er verdt å ta opp. Deretter blir det laget holdbare beskrivelser av fremtidige aktiviteter og tidslinjer. Til slutt kobler en sammen de Identifiserbare koblingene mellom de nye signalene og sannsynlige scenarier

  • Influensstrategier: Her er fokuset å implementere dine ønskede scenarier gjennom å identifisere atferd, ressurser, kompetanse og innsikt som fører til fremtiden du ønsker. Kan du ønske å bestemme hvilke faktorer og veier som kreves for å nå de ønskede resultatene eller å se etter muligheter for å påvirke menneskene og omstendighetene som påvirker fremtiden.

Ønsker du mer innblikk i denne metoden og høre hvordan den kan tilpasses din bedrift sin situasjon og ønsker, så ta kontakt. Jeg setter da opp et digitalt første og helt uforpliktende møte med de riktige personene i Stanford Peace Innovation LAB i Silicon Valley. 

Kontaktinformasjon:

Bjarne Hareide. Mobil +47 90740270 eller e-post: bjarne@digilabscandinavia.com

IMG_1523.jpeg
bottom of page