top of page

Vitelyst 2021: San Francisco Corporate innovation in time for change

Updated: Jul 3, 2020

Fremtiden skapes av inspirasjon, kunnskap og gjennomføringsevne. Likevel er ikke entusiasme, kyndighet eller handlekraft alene tilstrekkelig for å lykkes. Mange suksesser har søkt inspirasjon, ideer og eksempler fra industrier og bransjer utenfor egen sfære. Hvordan skal du tenke for at din bedrift eller organisasjoner skal ha suksess i fremtiden? Hvordan skal du finne frem til og tilpasse deg nye teknologier? Og hvordan skal du ta inn over deg den økende hastigheten vi alle opplever.
Det er en arena for slike temaer vi ønsker å skape med Vitelyst 2020: San Francisco. Målet er å samle ledere fra et mangfold av bransjer og sektorer for å ta del i en reise og konferanse der deltakerne henter kunnskap, ideer, inspirasjon og erfaringer fra andre miljøer. Teknologi er selvfølgelig basen i konseptet.

I Norge synes vi spesielt opptatt av å hente kunnskap og teknologi fra oljeindustrien over til andre bransjer. Men hva med finansbransjen, transport eller varehandel? Eller programvarebransjen? Eller teknologier som maskinlæring og 3D printing? Hvor langt har andre kommet? Hvordan tenker de store økosystemene? Og hvordan kan nisjede startups forholde seg til utviklingen?

Vi tror alle har noe å lære av hverandre når vi skal utvikle fremtidens planer, produkter og bedrifter. Bransjeovergripende læring er etter vår mening undervurdert. Derfor arrangerer vi Vitelyst 2020: San Francisco. Vi tilbyr deg noen dager sammen med andre ledere fra et mangfold av bransjer. Vitelystne ledere du kan diskutere med og lære fra.

Som den første i rekken, velger vi å legge Vitelyst 2020 til Silicon Valley og San Francisco. Vi henter inn spennende foredragsholdere fra både norske og internasjonale selskaper og satsinger. I tillegg får du mulighet til å besøke noen utvalgte selskaper.

Gjennom Vitelyst 2020 får du mulighet til å hente inspirasjon og læring både fra store aktører som Amazon og fra norske startupmiljøer som har lykkes der borte. the dashboard, you have everything you need to manage your blog in one place. You can create new posts, set categories and more. To head to your Dashboard, open the Wix Editor and click on Blog > Posts.


1 view0 comments
bottom of page